Jak úplně odstranit Mozilla Firefox z PC

Pokud máte v jakékoli verzi Firefoxu podivné problémy, doporučujeme k vyřešení tohoto problému provést kompletní odinstalaci a vyčištění, jak je uvedeno níže.

Zde jsou kroky, které je třeba dodržet k úplnému odstranění Firefoxu:

 1. Zálohujte své záložky. Ve Firefoxu 2 přejděte do nabídky Záložky, vyberte „Uspořádat záložky“ a poté vyberte Soubor>Exportovat. Ve Firefoxu 3 vyberte ‚Uspořádat záložky‘, poté ‚Importovat a zálohovat‘>Exportovat HTML.
 2. Poté odeberte Firefox z Přidat/odebrat programy (Windows XP) nebo Programy a funkce (Windows Vista). Během odinstalace zaškrtněte políčko „Odebrat moje osobní data a přizpůsobení Firefoxu“.
 3. Smažte složku \Program Files\Mozilla Firefox (Toto je místo, kde je nainstalován Firefox a na většině počítačů je nainstalován v cestě C:\Program Files\Mozilla Firefox)
 4. Odstraňte následující adresáře, pokud existují:
  V systému Windows XP
  \Documents and Settings\[uživatelské jméno]\Application Data\Mozilla
  \Documents and Settings\[Uživatelské jméno]\Local Settings\Application Data\Mozilla
  V systému Windows Vista
  \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Local\Mozilla
  \Users\[uživatelské jméno]\AppData\Roaming\Mozilla\
  Poznámka: Tímto smažete všechny vaše záložky a uložená nastavení, takže se ujistěte, že jste je zálohovali. Poznamenejte si také všechna hesla, která byste jinak zapomněli.
  5. Posledním krokem je odstranění všech položek registru Firefoxu. Pomocí Editoru registru Windows (Start>Spustit>Regedit) smažte následující klíče – tzn. klikněte pravým tlačítkem na jejich jméno v levém podokně Editoru registru a vyberte Odstranit:
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\FirefoxHTML]
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla]
 • [HKEY_CURRENT_USER\Software\MozillaPlugins]
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla]
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MozillaPlugins]
Štítky: noads