Jak přesunout hlavní panel ze strany dolů v systému Windows 10

Ve výchozím nastavení se hlavní panel systému Windows nachází ve spodní části obrazovky v systému Windows 10 a starší verzi systému Windows. Někdy se však může stát, že přesunete hlavní panel na pravou nebo levou stranu obrazovky. K tomu obvykle dochází v důsledku náhodného kliknutí myší nebo když stisknete nesprávnou klávesovou zkratku. Protože většina uživatelů Windows zná spodní pozici, chtějí přesunout hlavní panel zpět dolů.

Obnovení hlavního panelu do výchozí polohy v systému Windows 10 je docela snadné. Níže jsou uvedeny dva způsoby, které můžete použít k přesunutí hlavního panelu ze svislé do vodorovné polohy a naopak.

Nyní se podívejme, jak přesunout hlavní panel systému Windows 10 dolů pomocí myši nebo klávesnice.

Jak změnit umístění hlavního panelu v systému Windows 10

Metoda 1

Tato metoda se hodí, když vám nefunguje myš a chcete přesunout hlavní panel dolů pomocí klávesnice. Udělat to tak,

  1. Přejděte do nabídky Start a kliknutím na ikonu ozubeného kola otevřete Nastavení. Přejděte na Přizpůsobení a vyberteHlavní panel. Případně klikněte pravým tlačítkem na prázdné místo na hlavním panelu a vyberte „Nastavení hlavního panelu“.
  2. Hledejte možnost „Umístění hlavního panelu na obrazovce“.
  3. Klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte „Dolní“.

Pokud tak učiníte, okamžitě změníte polohu hlavního panelu a vrátíte jej na původní místo.

Metoda 2

Aby to fungovalo, nejprve se ujistěte, že je vypnuto nastavení „Zamknout hlavní panel“.

Poté klikněte na prázdné místo na hlavním panelu. Podržte a přetáhněte hlavního panelu z pravého nebo levého okraje do spodní části obrazovky pomocí primárního tlačítka myši (Viz snímek obrazovky). Hlavní panel se uzamkne ve vodorovné poloze. Podobným způsobem můžete přesunout hlavní panel k hornímu okraji obrazovky.

Tip: Uzamkněte hlavní panel na jednom místě

Po změně umístění hlavního panelu na ploše můžete hlavní panel zamknout, abyste zabránili náhodnému přesunutí nebo změně velikosti hlavního panelu.

Chcete-li uzamknout hlavní panel v systému Windows 10, klikněte pravým tlačítkem na prázdnou oblast na hlavním panelu a klikněte na možnost „Zamknout hlavní panel“. Ikona zaškrtnutí vedle tohoto nastavení znamená, že hlavní panel je uzamčen a nelze jej přesunout ani změnit.

Hlavní panel můžete také zamknout nebo odemknout tak, že přejdete do Nastavení > Přizpůsobení > Hlavní panel.

Štítky: Tipy na hlavním panelu Tipy pro řešení problémůWindows 10