Rozšíření AdBlock pro blokování/deaktivaci reklam v prohlížeči Google Chrome

Populární AdBlock doplněk pro Firefox byl nyní přidán do galerie rozšíření Chrome. Ad Blocker pro Chrome blokuje všechny reklamy na všech webových stránkách. Automaticky aktualizuje váš prohlížeč přidáním doplňků do filtru.

Nastavení AdBlock lze snadno upravit v nabídce Nástroje > Rozšíření > Možnosti AdBlocku. Můžeš přidat filtry pro další jazyky z nabídky možností.

Funkce:

– Zablokujte reklamu, kterou filtry minuly – Stiskněte Ctrl-Shift-K (přemýšlejte o „Kill!“) Klikněte na reklamu a posuňte posuvník, dokud nebude reklama na stránce správně zablokována. Klikněte na tlačítko ‚Vypadá dobře‘.

– Nespouštějte AdBlock na konkrétních doménách – Stiskněte Ctrl-Shift-L (přemýšlejte „Živě!“) na stránce, abyste zabránili spuštění AdBlocku na doméně této stránky, čímž se zařadí na seznam povolených.

Chcete-li přidat tlačítko AdBlock vedle adresního řádku, klikněte Nainstalujte na tlačítku prohlížeče pro stránku AdBlock. Chcete-li tlačítko odstranit, klepněte na něj pravým tlačítkem a vyberte příkaz Zakázat.

>> Rozšíření AdBlock pro Chrome

Můžete také zkusit AdThwart, který je také dobrou alternativou k němu.

Tagy: Ad BlockerAdd-onBlock AdsBrowserBrowser ExtensionChromeGoogleGoogle ChromeHide Ads